Yangiliklar


286

Xalq xizmatidagilar uchun dasturulamal

Tuxm(urug‘) yerga tushub, chechak bo‘ldi,

Qurt jondin kechib, ipak bo‘ldi.

Lola tuxmi(urug‘i)cha g‘ayrating yo‘qmu?!

Pilla qurticha himmating yo‘qmu?!

 

Buyuk shoir va mutafakkir, davlat va jamoat arbobi, o‘zidan keyin kelgan Bosh vazirlar va hokimlarning ustozi Alisher Navoiy hazratlarining yuqoridagi g‘azalini tahlil qilishni niyat qildik.

Mazkur g‘azalda Navoiy xalq va davlat xizmatida turgan va masʼul lavozimdagi shaxslarga shunday murojaat qilmoqda:

Urug‘ni yerdan gul bo‘lib unib chiqishini shoir inson o‘z ustida ishlab, har taraflama yetuklikka intilish g‘ayratiga bog‘lamoqda. Shu urug‘chalik xalqing va vataning uchun g‘ayrat qilaolmaysizmi demoqda.

So‘ngra pilla qurtining o‘z jonidan kechib ipak tola hosil qilishini insonning himmatiga bog‘lab, xalq farovonligi va vatan ravnaqi yo‘lida o‘z orzu-havasingizdan, kayf-safodan kecha olmaysizmi demoqda.

Bu buyuk misralarda davlat va xalq xizmatidagi insonlar o‘zlariga dasturulamal qilib olsalar, bizdan albatta buyuk va qudratli davlat qoladi.

 

Bekzod Shonazarov